Διαχείριση Γραφείου Κίνησης Δήμων | e-Route 

Η εταιρεία μας ήταν η 1η στον χώρο της μηχανοργάνωσης των Δήμων που επένδυσε σε δημιουργία εφαρμογών στο Cloud. Δημιουργήσαμε την διαχείριση εκλογικών αποτελεσμάτων στο Cloud το 2004. Ακολουθώντας το πετυχημένο μοντέλο μηδενικών υποδομών στον χώρο του πελάτη,αναπτύξαμε την εφαρμογή e-Route που καλύπτει τις ανάγκες ενός Γραφείου Κίνησης Δήμων.

Γνωρίζοντας ότι το κόστος σε υποδομές σε hardware (pc, server, system software, database software, disaster-recovery solutions) καθιστούσε απαγορευτική όποια προσπάθεια μηχανοργάνωσης των Γραφείων Κίνησης. Επίσης το γεγονός ότι βρίσκονταν σε απομακρυσμένους χώρους από τα Δημαρχεία και συνήθως χωρίς επικοινωνία, η μοναδική λύση ήταν να μπορεί να λειτουργήσει μόνο με την χρήση ενός browser. Εμείς το καταφέραμε.

Έτσι όλο το βάρος της τεχνικής υποστήριξης και των υποδομών το αναλαμβάνει η εταιρεία μας και εσείς μόνο την καταχώρηση στοιχείων. Επίσης έχετε πάντα τελευταία έκδοση της εφαρμογής, χωρίς καν να το καταλαβαίνετε.

Η εφαρμογή e-Route έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός Γραφείου Κίνησης ενός Δήμου. Καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες του Γραφείου Κίνησης αλλά και τις ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης.

Το περιβάλλον είναι αρκετά φιλικό για τους χρήστες της εφαρμογής. Διεκπεραιώνουν τις πιο σύνθετες εργασίες με πολύ απλό και εύκολο τρόπο. Επίσης διαθέτει πλήθος παραμετροποιήσιμων εντύπων και στατιστικών.

Η εφαρμογή είναι ανεπτυγμένη χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής σε διαδικτυακό περιβάλλον και μπορεί να τρέχει είτε μέσω internet είτε σε εσωτερικό δίκτυο (intranet). Δεν απαιτεί καμιά απολύτως εγκατάσταση στα τερματικά και το μόνο που απαιτείται είναι η χρήση ενός οποιουδήποτε browser.

Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες για παρακολούθηση των κινήσεων Καυσίμων, τα Δρομολόγια των οχημάτων, τις επισκευές των οχημάτων είτε σε εξωτερικά συνεργεία ή από το συνεργείο του Δήμου, την παρακολούθηση των ανταλλακτικών που υπάρχουν στις αποθήκες του Δήμου.

Επίσης καλύπτει και ανάγκες παρουσιολογίου και οργάνωση εξωτερικών εργασιών της Υπηρεσίας.

Η εφαρμογή e-Route για την Διαχείριση Γραφείου Κίνησης Δήμων είναι διαθέσιμη και σαν υπηρεσία Software as a Service (SaaS). Δεν απαιτείται καμία απολύτως υποδομή από την πλευρά του Δήμου, ούτε εγκατάσταση σε τερματικά, παρά μόνο η χρήση ενός οποιουδήποτε browser και πρόσβαση στο internet.

Χρησιμοποιώντας δικές μας υποδομές σε ένα υπερσύγχρονο data center (web server, database server, scheduled backups), επικεντρώνεστε μόνο στην καταχώρηση στοιχείων. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή και φιλική στην χρήση.

Οι κύριες ενότητες που καλύπτει η εφαρμογή e-Route είναι:

1) Διαχείριση Καυσίμων - Δελτίων Κίνησης (Παρακολούθηση αποθήκης καυσίμων πετρελαίου, καταναλώσεις βενζίνης οχημάτων και εργαλείων)

2) Δρομολόγια – Εντολές Κίνησης Οχημάτων

3) Επισκευές Οχημάτων (εντολές προς εξωτερικά συνεργεία ή εσωτερικό συνεργείο)

4) Παρακολούθηση αποθήκης ανταλλακτικών - αναλώσεις σε οχήματα.

5) Αιτήματα Πολιτών - Δημοτών και διαχείριση εξωτερικών εργασιών συνεργείων (πχ αποκομιδή κλαδιών, βαρέων αντικειμένων, αλλαγές λαμπών φωτισμού, πλύσιμο κάδων κλπ)

6) Παρουσιολόγιο

7) Στατιστικά και πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων για την Υπηρεσία Επιτρόπου

 Η εταιρεία μας παρέχει τηλεφωνική και απομακρυσμένη υποστήριξη και φροντίζει για την τήρηση έξτρα αντιγράφων ασφαλείας σε δικούς της servers.

Ειδικά Χαρακτηριστικά


Η εφαρμογή περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες οι οποίες λειτουργούν είτε ανεξάρτητα είτε συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά οι παρακάτω ενότητες :

Διαχείριση κινήσεων καυσίμων.

Καλύπτει τις ανάγκες παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμων από όλα οχήματα του Γραφείου Κίνησης είτε σε βενζίνη είτε σε πετρέλαιο. Με την καταχώρηση της εντολής καυσίμων εκδίδονται και τα αντίστοιχα υπηρεσιακά παραστατικά. Αυτόματα γίνεται έλεγχος κατανάλωσης του οχήματος βάσει των ίππων και της επιτρεπόμενης κατανάλωσης για τον τρέχοντα μήνα. Σε περίπτωση υπέρβασης εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.Στο τέλος του μήνα βγαίνουν αυτόματα οι κινήσεις κατανάλωσης για όλα τα οχήματα του Γραφείου Κίνησης με την συνολική τους κατανάλωση καθώς και τα διανυθέντα χιλιόμετρα μέσα στον μήνα. Μπορούν για έλεγχο να εκτυπωθούν και οι αναλυτικές εγγραφές ανά όχημα και βγαίνει και η αντίστοιχη βεβαίωση κατανάλωσης καυσίμων προς την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαχείριση κινήσεων οχημάτων.

Καταγράφονται τα Δελτία Κίνησης και τα Φύλλα Πορείας για κάθε όχημα, με τον οδηγό, συνοδηγό και αιτιολογία κίνησης καθώς και την διαδρομή για την οποία εκδίδεται το Δελτίο Κίνησης.
Υπάρχει η δυνατότητα αναλυτικής καταχώρησης των διαδρομών με τις ώρες άφιξης – αναχώρησης καθώς και των επιβαίνοντων ατόμων ή εργατών με την ειδικότητα τους.

Διαχείριση κινήσεων επισκευών.

Για κάθε όχημα η αναγκαιότητα επισκευής λόγω βλάβης ή προληπτικού ελέγχου, καταχωρούνται οι αντίστοιχες κινήσεις στην εφαρμογή και βγαίνουν τα αντίστοιχα Δελτία Επισκευής είτε προς το εσωτερικό είτε σε εξωτερικό συνεργείο.
Καταγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν ή οι εργασίες που έγιναν. Αυτό δημιουργεί ένα αναλυτικό ιστορικό στην καρτέλα κάθε οχήματος όπου υπάρχει αναλυτικά το ιστορικό επισκευών με το κόστος είτε για το τρέχον έτος είτε για όλα τα έτη. Αυτό μπορεί να μας δείξει αν ένα όχημα συμφέρει τον Δήμο να το συντηρεί ή να το αντικαταστήσει.

Διαχείριση Ανταλλακτικών.

Η εφαρμογή τηρεί αποθήκες ανταλλακτικών. Τα Τιμολόγια ή Δελτία Αποστολής όπου γίνεται εισαγωγή ανταλλακτικών καταγράφονται αναλυτικά στο σύστημα. Αν τα ανταλλακτικά μπαίνουν σε οχήματα, τότε δηλώνονται αλλιώς δηλώνεται η Αποθήκη όπου τοποθετούνται σαν απόθεμα.
Το ίδιο συμβαίνει όταν γίνονται κινήσεις ανάλωσης από την Αποθήκη Ανταλλακτικών και χρησιμοποιούνται σε οχήματα. Δημιουργούνται οι αντίστοιχες κινήσεις ανάλωσης, ώστε να υπάρχει η εικόνα για κάθε όχημα το πόσα ανταλλακτικά κατανάλωσε μέσα στο έτος.

Διαχείριση ημερήσιου παρουσιολογίου.

Καταγραφή ημερήσιας παρουσίας των έκτακτων υπαλλήλων.

Αιτήματα πολιτών – Οργάνωση Εξωτερικών Εργασιών
Για κάθε αίτημα πολιτών που αφορά ενέργεια που πρέπει να γίνει από το Γραφείο Κίνησης, οργανώνεται ανά τομέα ευθύνης και ανά όχημα οι εργασίες που πρέπει να γίνουν. Εκτυπώνονται ανά όχημα - συνεργείο οι εκκρεμότητες και με την επιστροφή ενημερώνεται το σύστημα με τον αν ολοκληρώθηκε η εργασία ή όχι, για να ενημερωθεί ο πολίτης.


  1. Συντήρηση
  2. Αναφορές
  3. Αναφορές
  4. Δελτίο Κίνησης
  5. Εντολές Πορείας
  6. Καύσιμα
  7. Καύσιμα
  8. Dashboard